Salgsbetingelser forbruker

 • 1 Hvitevarer forbruker
 • 1.1 Laptop forbruker 

Klassifisering av produkter står alltid på produktet

Nye

B varer

Ubrukt

Brukt

Varer i originalemballasje uten skader og med full garanti

Varer i og uten originalemballasje, men kan/har estetiske feil (24 mnd garanti)

Ubrukte varer uten originalemballasje, kan ha vært reparert eller har estetiske feil (24 mnd garanti)

Brukte varer, har vært reparert og har forskjellige grader slitasje etter bruk (24 mnd garanti)

 

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Norskombruk.com til forbrukere.

 • Selger er: Norsk Ombruk AS (Norsk Ombruk AS)
 • Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).
 • Norskombruk.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.norskombruk.no. 

På norskombruk.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Norsk Ombruk AS. For å utføre kjøp på norskombruk.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

 • Vi leverer kun til fastlands Norge
 • Norsk Ombruk AS vil ta betalt for varer med inkl. mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

 

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Vi forbeholder oss rett til å forandre priser og spesifikasjoner uten forvarsel.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, utsolgte varer, sviktende leveranser fra leverandørene våre og opplagte prisfeil på produkter (typisk 0-priser eller kraftig redusert pris uten grunnlag).

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Norsk Ombruk AS tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Norskombruk.no vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Norsk Ombruk AS må deretter gi deg beskjed, hvis de er utsolgt på noe av det som bestillingen omfatter. Dine kvitteringer vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på” Min Side/Ordreoversikt”, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

 

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Norskombruk.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller valutaendringer.

Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken, markedsføring eller lignende kan føre til at Norsk Ombruk AS ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Norskombruk.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Norskombruk.no forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Norsk Ombruk AS, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Norskombruk.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Norsk Ombruk AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Norsk Ombruk AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

 

6 Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. 

Du kan laste ned angreskjema her, eller sende en e-post til service@norskombruk.no

Dersom du angrer på et kjøp, er det viktig å merke seg at kunden ikke får refundert opprinnelige fraktkostnad og må selv dekke fraktkostnadene ved retur. Norsk Ombruk kan bistå med å organisere frakten, men kostnaden vil bli belastet kunden. Alternativt kan kunden returnere produktet personlig til vår adresse: Gryteveien 339, 3160 Stokke.

Vi anbefaler å ta godt vare på originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen.

Ved angrerett se link: Angrerett

 

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Norsk Ombruk AS ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Norsk Ombruk AS.

Hvis Norsk Ombruk AS retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Norsk Ombruk AS regning. Som hovedregel har Norsk Ombruk AS ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

 

8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Norsk Ombruk AS melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Reklamasjons retten gjelder kun for Nye og B varer. (Se under på Klassifisering av produktet.) 

Klassifisering av produkter står alltid på produktet

Nye

B varer

Ubrukt

Brukt

Varer i originalembalasje uten skader og med full garanti

Varer i og uten originalembalasje, men kan/har estetiske feil (24 mnd garanti)

Ubrukte varer uten originalembalasje, kan ha vært reparert eller har estetiske feil (24 mnd garanti)

Brukte varer, har vært reparert og har forskjellige grader slitasje etter bruk (24 mnd garanti)

 

Ved forsinkelse må krav rettes til Norsk Ombruk AS innen rimelig tid.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Norsk Ombruk AS muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Norsk Ombruk AS skriftlig, primært ved å ta kontakt med Norsk Ombruk AS på epost til service@norskombruk.no 

For produkter hvor Norsk Ombruk AS er selger vil du få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på e-post til den mailadressen du har registrert inne på konto siden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. Når din vare er klar etter service vil informasjon sendes til oppført epost adresse. 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Under visse forutsetninger kreve prisavslag

Under visse forutsetninger kreve erstatning

Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Norsk Ombruk AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Norsk Ombruk AS, betaler Norsk Ombruk AS ikke disse utgiftene.

Norsk Ombruk AS forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Norsk Ombruk AS retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.

Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av produktet. Kundens kvittering gjelder som garantibevis.

For å sikre en kjapp og enkel prosess bytter vi produkter med feil eller mangler med et tilsvarende produkt.

Norsk Ombruk AS står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra Norsk Ombruk AS, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur. Se under Servicerutiner, på «Produkthjelp og Retur» på kundeservicesidene våre.

 

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Digital River World Payments. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PSI Level 1-sertifisert.

 

10 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra konto siden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

 

11 Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

Se link: Personvern

12 Innrapportering av kringkastingsavgiften

Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.

 

13 Salgspant

Norsk Ombruk AS eller har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 

14 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Norskombruk.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Norskombruk.no eller Norskombruk.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Norskombruk.no sin side.

 

15 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Norsk Ombruk AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

 

16 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

17 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Norskombruk.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Vestfold tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Norsk Ombruk AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Norsk Ombruk AS.

 

Salgs- og leveringsbetingelser for LAPTOP Norsk Ombruk AS

1.1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av laptoper på Norskombruk.com til forbrukere.

 • Selger er: Norsk Ombruk AS (Norsk Ombruk AS)

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Norskombruk.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.norskombruk.no.   

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder. Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

 • Vi leverer kun til fastlands Norge
 • no vil ta betalt for varer med inkl. mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

1.2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Vi forbeholder oss rett til å forandre priser og spesifikasjoner uten forvarsel.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, utsolgte varer, sviktende leveranser fra leverandørene våre og opplagte prisfeil på produkter (typisk 0-priser eller kraftig redusert pris uten grunnlag).

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Norsk Ombruk AS tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Kjøper plikter å oppgi riktig og fullstendig informasjon for et kjøp. (Eks. kundenavn, faktura- og leveringsadresse, telefonnummer og e-postadresse). Kjøper kan om ønskelig oppgi bestillingsreferanse, eventuelle meldinger om bestillingen, samt velge fraktmetode.

Norskombruk.no vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Norsk Ombruk AS må deretter gi deg beskjed, hvis de er utsolgt på noe av det som bestillingen omfatter. Dine kvitteringer vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på” Min Side/Ordreoversikt”, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

1.3 Produkt informasjon

Bilder kan også være generelle for hver modell/ modellserie og vise tilkoblingsmuligheter, porter e.l. som ikke er aktuelle for produktet som selges. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å se på kombinasjonen bilde og produktinformasjon for å finne rett produkt.  Kjøper har et generelt ansvar for selv å sørge for at varen vil være dekkende for sitt behov. Dersom bilde og/ eller informasjon er mangelfull eller fraværende, kan kjøper kontakte kundeservice for å få tilgang til ytterligere informasjon. Dersom det er uoverensstemmelse mellom varens navn, bilde og/ eller beskrivelse, så anbefales kjøper å ta kontakt

1.4 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Produkter I kategorien Laptoper har 1 års garanti. Ved feil blir maskinen byttet ut med samme eller tilsvarende vare.

1.5 Kjøpers plikt til å kontrollere mottatte varer

Kjøper plikter å kontrollere innholdet av bestillingen senest 7 dager etter mottak. Kontrollen skal bestå i å avstemme innholdet opp mot ordrebekreftelse/ bestilling, samt i den grad det er mulig, å undersøke produkter for feil, defekter, mangler eller skader; heretter kalt «reklamasjon».

Dersom en reklamasjon avdekkes skal kjøper så snart som mulig og senest 14 dager etter varemottak melde fra til Norskombruk.no gjennom returportalen under «Min konto» på norskombruk.no

Produkter I kategorien Laptoper har 1 års garanti. Ved feil blir maskinen byttet ut med samme eller tilsvarende vare.

 

Kontakt informasjon: 

 • Norsk Ombruk AS
 • nr: 914 139 570
 • Gryteveien 339, 3160 Stokke
 • tlf: 45 46 47 26
 • epost: salg@norskombruk.no

Sist oppdatert: 12.09.2023 

 

Nyhetsbrev

Ved å abonnere, vil du motta eksklusive tilbud og de siste nyhetene om våre bærekraftige produkter rett i innboksen din!